/20
1035

Dėl prizo nebesikaunama!
Trukmė 20 min.

Kokia žodžio „magazinas“ reikšmė?

Pagal architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projektą pastatyta Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia. Sakoma, jei sovietai bažnyčios fasade būtų pastebėję vieną detalę, jie bažnyčią būtų sulyginę su žeme. Kokia tai detalė?

Kažkada Luokės apylinkėse stovėjo Tado Blindos pušis. Pasakojama, kad prie šios pušies Blindos vyrai vadui prisiekdavę ištikimybę, aptardavę savo planus, čia būdavo teisiami nepaklusnieji. Kokiame miške ši pušis stovėjo?

Visi žinome, kad Žemaitijos sostinė Telšiai stovi ant 7 kalvų? Kokios jos?

Kuriame Žemaitijos mieste stovi paminklas, apie kurį 1932 m. rašė „Lietuvos aidas“? „Pereitą rudenį dalinai buvo baigtas statyti nepriklausomybės paminklas 18 m. aukštumo. Savo laiku dėl šio paminklo buvo kilę daug ginčų, nes statula vaizdavo nuogą moterį. Pasipriešinus dešiniosioms organizacijoms – statula apvilkta rūbu. Rudenį kilus darganotam orui „Laisvės“ ranka su kardu nukrito“.

Pranciškaus Broel - Platerio valdymo metu Beniuševičiai, bežemiai bajorai, dvarelyje buvo prižiūrėtojais, gaudavo algas. Tėvas tarnavo urėdu, o motina – šeimininke. Čia gimė ir jų dukros Emilija, Petronėlė, Juzefa ir Julija. Apie kokį dvarelį kalbama?

Tarptautinė arbitražo komisija, vadovaujama škoto prof. Džeimso Jango Simpsono, savo sprendimą paskelbė 1921 m. kovo 20 d. Kodėl šis sprendimas pateko į egzamino klausimus?

Kuris teiginys teisingas?

Pirmasis telefonas Lietuvoje suskambo, praėjus vos šešeriems metams nuo jo išradimo.
Kuriame Žemaitijos mieste jis suskambo?

Platelių ežere yra 7 salos. Kokios jos?

Žemaičiai valgė daug ir sočiai – kulinarinio paveldo ekspertai Žemaitiją vadina košių ir šiupinių kraštu. Tad ir dietų žemaičiai pirmieji išmoko laikytis. Kas buvo pirmieji žemaičių ir lietuvių sveikos mitybos mokytojai?

Legendas apie Džiugą esame girdėję. Žinome, kad milžinas graudžiai verkė, netekęs savo mylimosios. Koks buvo jos vardas?

XIX a. pirmoje pusėje, uždarius Vilniaus universitetą, Lietuvoje liko dvi aukštosios mokyklos: Medicinos fakultetas pertvarkytas į Medicinos - chirurgijos akademiją ir ... Kas antroji?

Didžiosios kinų sienos ilgis su visomis atšakomis – 21 196 kilometrai. O koks apytikslis Didžiosios žemaičių sienos ilgis?

Šiandien Mykolo Oginskio rūmuose veikiančiame Žemaičių dailės muziejuje galima pamatyti 1870 m. pagamintą pianiną, kuriuo grojo pats Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, mokęsis M. Oginskio dvare. Kokios firmos tai pianinas?

Kas sieja Viduklę, Kelmę, Kaltinėnus, Raseinius, Ariogalą, Kražius, Varnius ir Luokę?

Mykolas Jonas Gorskis buvo Žemaitijos pataurininkis, Žemaitijos pilies teisėjas, Viekšnių ir Tendžiogalos tijūnas, Lietuvos Iždo tribunolo maršalka, Užvenčio seniūnas, Žemaitijos generalinis vėliavininkas, o nuo 1766 m. – ir Žemaitijos kaštelionas. Kas yra kaštelionas?

Kokia vienintelė Lietuvoje ekspozicija yra Plateliuose (Plungės r.)?

1892 m. balandžio 16 d. Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje viešai įsižiebė pirmosios elektros lemputės. Kiek jų buvo?

Žemaitukai – viena seniausių naminių arklių veislių Europoje. 1900 m. 3-iojoje pasaulinėje parodoje Paryžiuje kumelė Žaiba ir eržilas Hiršas buvo apdovanoti aukso medaliais, o eržilas Kerstutis – didžiuoju sidabro medaliu. Kas tuomet rūpinosi šios veislės išlikimu ir populiarinimu?

Jūsų rezultatas yra

Vidutinis rezultatas yra 48%

0%