/20
1232

Dėl prizo nebesikaunama!
Trukmė 20 min.

Prė kuokė vondens telkėnė praējė Praniauskū Karūsis vaikīstė?

Katrėi ėš tūn žuodiu nie dviskaita?

„Ir ilgėdamos raudojo/Jaunas dienas minavojo/Savo sodoj senus butus/Ir darželyj žalias rūtas/Minavojo seserėles/Pylė graudžias ašarėles/Gaila tėvo, motušėlės/Gaila brolių, giminėlės.“ Ėš kor tas posmielės?

Kas nuognē stėngies ėr stėngas dėl Žemaitėjės krašta kultūrėnė palėkėmā ė žemaitiu kalbuos?

Kas pernā metās laimiėjė ontra vėita Žemaitiu egzamėnė?

Didžiuojuo Žemaitiū sėinuo buvo atidėngta Šimkevičiaus Mindauga pluokštė - pamėnklos žemaitėškīms žuodēms. Komet ana bova atidėngta?

Kas tēp pasakė: „Žemaitėškā šnekietė īr kāp kūlius ritintė“

Blezdingas prasklēd žėidus“, „Cīrulielis“, „No aukšta kalna veizontėis“. Kas tas īr?

Vėišvienā, vėiškelės, vėišietė, vėišpats, vėišnė, Vėišvėlė tor vėina bėndra sanda, katras kėlės nu žuodė „vėiši“. Kuo nereišk tas žuodis?

Žemaitiu kalba nu tarmies skėr 4 pagrindinē segmėntā. Kuokėi anėi?

Kuokė pātarmė raša Daujuotė Vėktuorėjė?

Kuoks žmuogos sotoravuojė tuokios žuodios kap „laikrodis“, „vietovė“, „prekyba“, „vaistininkas“, „būdvardis“, „dantiniai“, „lūpiniai“, „nosiniai“?

Kelintās metās ėšējė „Žemaitiu gruožėnės literatūras antuoluogėjė“?

Kon reišk „išlėižis“?

Kas autuorios tūn kningū: 1759 m. „Ziwatas“, „Taip šneka tirkšliškiai: Šiaurės žemaičių telšiškių tarmės tekstai su komentarais“, „1759 metų „Ziwato“ indeksas“ ėr kt.?

„... tėkslā: 1.Okatītė duomavėmuos žemaitiu kalba ė anou keravuotė; 2. Ėtvėrtintė žemaitiu kalbuos gramatėka, prėtaikont anou praktėkuo“. Kėnuo čė tėkslā?

Kon reišk „kondolielės“?

„Žemaitis nikumet nasotars diel kalbuos so lietovio, nė so prūso ar latvio. Lietova lai būn Lietova, maišytėjē maišytasēs, vuo žemaitee žemaitees“. Katras tep gražē sotoravuojė?

Žemaitėjės torėzma inpuormacėjės cėntra pilmoutuo medžiaguo do pruopesuorē saka ton pati puosakė. Kuoks uns ī?

Šešės Lietovuos savėvaldībės 2022 metos paskebė Žemaitiu kalbuos metās. Katruos?

Jūsų rezultatas yra

Vidutinis rezultatas yra 43%

0%