/20
1301

Dėl prizo nebesikaunama!
Trukmė 20 min.

Prė kuokė vondens telkėnė praējė Praniauskū Karūsis vaikīstė?

„Žemaitis nikumet nasotars diel kalbuos so lietovio, nė so prūso ar latvio. Lietova lai būn Lietova, maišytėjē maišytasēs, vuo žemaitee žemaitees“. Katras tep gražē sotoravuojė?

Katrėi ėš tūn žuodiu nie dviskaita?

Kas tēp pasakė: „Žemaitėškā šnekietė īr kāp kūlius ritintė“

Kelintās metās ėšējė „Žemaitiu gruožėnės literatūras antuoluogėjė“?

„... tėkslā: 1.Okatītė duomavėmuos žemaitiu kalba ė anou keravuotė; 2. Ėtvėrtintė žemaitiu kalbuos gramatėka, prėtaikont anou praktėkuo“. Kėnuo čė tėkslā?

Kas pernā metās laimiėjė ontra vėita Žemaitiu egzamėnė?

Kas nuognē stėngies ėr stėngas dėl Žemaitėjės krašta kultūrėnė palėkėmā ė žemaitiu kalbuos?

Žemaitėjės torėzma inpuormacėjės cėntra pilmoutuo medžiaguo do pruopesuorē saka ton pati puosakė. Kuoks uns ī?

Šešės Lietovuos savėvaldībės 2022 metos paskebė Žemaitiu kalbuos metās. Katruos?

Kon reišk „kondolielės“?

Blezdingas prasklēd žėidus“, „Cīrulielis“, „No aukšta kalna veizontėis“. Kas tas īr?

Didžiuojuo Žemaitiū sėinuo buvo atidėngta Šimkevičiaus Mindauga pluokštė - pamėnklos žemaitėškīms žuodēms. Komet ana bova atidėngta?

Kuoks žmuogos sotoravuojė tuokios žuodios kap „laikrodis“, „vietovė“, „prekyba“, „vaistininkas“, „būdvardis“, „dantiniai“, „lūpiniai“, „nosiniai“?

Kas autuorios tūn kningū: 1759 m. „Ziwatas“, „Taip šneka tirkšliškiai: Šiaurės žemaičių telšiškių tarmės tekstai su komentarais“, „1759 metų „Ziwato“ indeksas“ ėr kt.?

Kon reišk „išlėižis“?

Kuokė pātarmė raša Daujuotė Vėktuorėjė?

Vėišvienā, vėiškelės, vėišietė, vėišpats, vėišnė, Vėišvėlė tor vėina bėndra sanda, katras kėlės nu žuodė „vėiši“. Kuo nereišk tas žuodis?

„Ir ilgėdamos raudojo/Jaunas dienas minavojo/Savo sodoj senus butus/Ir darželyj žalias rūtas/Minavojo seserėles/Pylė graudžias ašarėles/Gaila tėvo, motušėlės/Gaila brolių, giminėlės.“ Ėš kor tas posmielės?

Žemaitiu kalba nu tarmies skėr 4 pagrindinē segmėntā. Kuokėi anėi?

Jūsų rezultatas yra

Vidutinis rezultatas yra 43%

0%