/20
1338

Dėl prizo nebesikaunama!
Trukmė 20 min.

Prė kuokė vondens telkėnė praējė Praniauskū Karūsis vaikīstė?

Kas nuognē stėngies ėr stėngas dėl Žemaitėjės krašta kultūrėnė palėkėmā ė žemaitiu kalbuos?

„Žemaitis nikumet nasotars diel kalbuos so lietovio, nė so prūso ar latvio. Lietova lai būn Lietova, maišytėjē maišytasēs, vuo žemaitee žemaitees“. Katras tep gražē sotoravuojė?

Šešės Lietovuos savėvaldībės 2022 metos paskebė Žemaitiu kalbuos metās. Katruos?

Kuokė pātarmė raša Daujuotė Vėktuorėjė?

Katrėi ėš tūn žuodiu nie dviskaita?

Kon reišk „kondolielės“?

Žemaitiu kalba nu tarmies skėr 4 pagrindinē segmėntā. Kuokėi anėi?

Blezdingas prasklēd žėidus“, „Cīrulielis“, „No aukšta kalna veizontėis“. Kas tas īr?

Kas pernā metās laimiėjė ontra vėita Žemaitiu egzamėnė?

Didžiuojuo Žemaitiū sėinuo buvo atidėngta Šimkevičiaus Mindauga pluokštė - pamėnklos žemaitėškīms žuodēms. Komet ana bova atidėngta?

Žemaitėjės torėzma inpuormacėjės cėntra pilmoutuo medžiaguo do pruopesuorē saka ton pati puosakė. Kuoks uns ī?

Vėišvienā, vėiškelės, vėišietė, vėišpats, vėišnė, Vėišvėlė tor vėina bėndra sanda, katras kėlės nu žuodė „vėiši“. Kuo nereišk tas žuodis?

Kas autuorios tūn kningū: 1759 m. „Ziwatas“, „Taip šneka tirkšliškiai: Šiaurės žemaičių telšiškių tarmės tekstai su komentarais“, „1759 metų „Ziwato“ indeksas“ ėr kt.?

Kon reišk „išlėižis“?

Kelintās metās ėšējė „Žemaitiu gruožėnės literatūras antuoluogėjė“?

„... tėkslā: 1.Okatītė duomavėmuos žemaitiu kalba ė anou keravuotė; 2. Ėtvėrtintė žemaitiu kalbuos gramatėka, prėtaikont anou praktėkuo“. Kėnuo čė tėkslā?

Kuoks žmuogos sotoravuojė tuokios žuodios kap „laikrodis“, „vietovė“, „prekyba“, „vaistininkas“, „būdvardis“, „dantiniai“, „lūpiniai“, „nosiniai“?

„Ir ilgėdamos raudojo/Jaunas dienas minavojo/Savo sodoj senus butus/Ir darželyj žalias rūtas/Minavojo seserėles/Pylė graudžias ašarėles/Gaila tėvo, motušėlės/Gaila brolių, giminėlės.“ Ėš kor tas posmielės?

Kas tēp pasakė: „Žemaitėškā šnekietė īr kāp kūlius ritintė“

Jūsų rezultatas yra

Vidutinis rezultatas yra 43%

0%