/20
1320

Dėl prizo nebesikaunama!
Trukmė 20 min.

Žemaitėjės torėzma inpuormacėjės cėntra pilmoutuo medžiaguo do pruopesuorē saka ton pati puosakė. Kuoks uns ī?

Katrėi ėš tūn žuodiu nie dviskaita?

Vėišvienā, vėiškelės, vėišietė, vėišpats, vėišnė, Vėišvėlė tor vėina bėndra sanda, katras kėlės nu žuodė „vėiši“. Kuo nereišk tas žuodis?

„Žemaitis nikumet nasotars diel kalbuos so lietovio, nė so prūso ar latvio. Lietova lai būn Lietova, maišytėjē maišytasēs, vuo žemaitee žemaitees“. Katras tep gražē sotoravuojė?

Kon reišk „kondolielės“?

Kuoks žmuogos sotoravuojė tuokios žuodios kap „laikrodis“, „vietovė“, „prekyba“, „vaistininkas“, „būdvardis“, „dantiniai“, „lūpiniai“, „nosiniai“?

„Ir ilgėdamos raudojo/Jaunas dienas minavojo/Savo sodoj senus butus/Ir darželyj žalias rūtas/Minavojo seserėles/Pylė graudžias ašarėles/Gaila tėvo, motušėlės/Gaila brolių, giminėlės.“ Ėš kor tas posmielės?

Kas tēp pasakė: „Žemaitėškā šnekietė īr kāp kūlius ritintė“

Didžiuojuo Žemaitiū sėinuo buvo atidėngta Šimkevičiaus Mindauga pluokštė - pamėnklos žemaitėškīms žuodēms. Komet ana bova atidėngta?

Žemaitiu kalba nu tarmies skėr 4 pagrindinē segmėntā. Kuokėi anėi?

Kas pernā metās laimiėjė ontra vėita Žemaitiu egzamėnė?

Kas autuorios tūn kningū: 1759 m. „Ziwatas“, „Taip šneka tirkšliškiai: Šiaurės žemaičių telšiškių tarmės tekstai su komentarais“, „1759 metų „Ziwato“ indeksas“ ėr kt.?

Blezdingas prasklēd žėidus“, „Cīrulielis“, „No aukšta kalna veizontėis“. Kas tas īr?

Prė kuokė vondens telkėnė praējė Praniauskū Karūsis vaikīstė?

Kon reišk „išlėižis“?

Kas nuognē stėngies ėr stėngas dėl Žemaitėjės krašta kultūrėnė palėkėmā ė žemaitiu kalbuos?

Kuokė pātarmė raša Daujuotė Vėktuorėjė?

Šešės Lietovuos savėvaldībės 2022 metos paskebė Žemaitiu kalbuos metās. Katruos?

Kelintās metās ėšējė „Žemaitiu gruožėnės literatūras antuoluogėjė“?

„... tėkslā: 1.Okatītė duomavėmuos žemaitiu kalba ė anou keravuotė; 2. Ėtvėrtintė žemaitiu kalbuos gramatėka, prėtaikont anou praktėkuo“. Kėnuo čė tėkslā?

Jūsų rezultatas yra

Vidutinis rezultatas yra 43%

0%